La Mediació Empresarial: Una eina per a la productivitat

Per Georgina Anfruns.
Barcelona.

 

En temps com els actuals, la mediació és una opció cada vegada més utilitzada a l’hora de resoldre els conflictes. En aquesta ocasió vull detenir-me i aprofundir en una de les tècniques de la mediació: la mediació empresarial.

Encara que a priori puguin semblar paraules totalment oposades, empresa per la fortalesa que desprèn i mediació per la seva senzillesa aparent, la veritat és que cada vegada són més les empreses que mostren interès a conèixer les possibilitats que aquest tipus de tècnica de resolució de conflictes els pot oferir. I per descomptat, aquestes tenen més connotacions personals de les quals ens podem imaginar; i la mediació, precisament, concentra en la figura del mediador totes aquestes competències per preservar les relacions comercials i laborables.

Sabem que en les empreses és necessari mantenir una bona relació amb els seus clients i mantenir un bon clima laboral amb els seus empleats, a fi de garantir una alta productivitat i rendibilitat que asseguri el compliment dels objectius empresarials que s’hagin fixat prèviament. Una empresa que no vetlla per això, i que no disposi d’una bona salut relacional i comunicativa, és difícil que pugui aconseguir tots els objectius que es fixi a mitjà i llarg termini.

Resoldre els conflictes que es puguin generar entre socis, clients o proveïdors o entre l’equip professional que integri una empresa és altament eficaç per a les relacions comercials. Quan acudim als tribunals de justícia, podem aconseguir una solució a una discrepància concreta, però si aquesta està ja molt allunyada de resoldre els interessos de les parts que intervenen, està encara molt més llunyana de suposar un acord durador així com de suposar un aprenentatge per a futures disputes que puguin produir-se, com sí facilita i aconsegueix la mediació.

És aquí on la mediació adquireix tot el protagonisme, de manera que les empreses acudeixen de forma més habitual a la mediació com a eina per millorar la comunicació i la confiança entre les parts. Ens agradi o no, haurem de compartir gran part del nostre temps amb companys de treball, clients o proveïdors, amb el que, per què no aprofundir i intentar aconseguir una solució que contribueixi al fet que es produeixi un canvi relacional positiu, dialogant i durador?

I a més, si tot el que s’ha dit anteriorment no fos suficientment gratificant, afegir que com tota mediació, la mediació empresarial respecta tots els principis sobre les quals se sustenta, i que en el cas que ens ocupa, adquireix encara una major importància una d’elles: La confidencialitat.

La confidencialitat, principi cabdal de la mediació empresarial en qualsevol dels seus àmbits, adquireix un major protagonisme en impedir les possibles conseqüències de la incidència social d’un procediment davant els tribunals (com ha ocorregut en nombroses ocasions), assegurant el secret del tractat.

Per tant, la mediació empresarial, persegueix retornar un clima de pau en la convivència empresarial a través de mètodes i solucions originals i creatives; allunyant-se d’un enfocament jurídic del conflicte i buscant, insistint en això, una satisfacció global i perpètua en el temps.

Georgina Anfruns

Abogada
www.aobabogados.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *