Una ONG ocuparà la mansió mallorquina d’un mafiós rus intervinguda judicialment

Per Anna Jiménez
Barcelona
 

Al 2008 es va embargar una mansió d’un líder rus situada a Calvià, Mallorca, arrel de l’operació “Troika”, que va acabar amb una banda de crim organitzada acusada de blanquejar capitals, entre d’altres delictes. Ara, al 2014, i encara en seu d’instrucció, mitjançant auto emès per la Sala del Penal de l’Audiència Nacional, la casa s’ha posat en mans de l’ONG Amadib Esment per a què aquesta la destini a la formació de persones amb discapacitat amb l’objectiu de la seva inserció al món laboral.

 Aquest auto ve a confirmar un auto del 2013 a on el jutge Pablo Ruz acordava la intervenció judicial de la mansió esmentada un cop ja estava embargada. El motiu? Entenia que els fets imputats al cap de la màfia, Gennadios Petrov, eren tan greus que la condemna era previsible, que el titular de l’habitatge es troba fugit de la justícia des de maig de 2012 – quan estava en règim de llibertat provisional va marxar a Rússia amb la dona sota autorització de l’Audiència i no va tornar a Espanya – i sobretot, es considerava que si es deixés buit l’immoble aquest no restaria ben conservat amb les conseqüències que d’això se’n deriva a l’hora de satisfer les responsabilitats civils derivades de delicte. En concret, a l’auto es llegeix que [el inmueble] vinculado a los imputados y actualmente sujeto a las medidas de embargo pudiera no ser conservado con la diligencia y medidas oportunas y adecuadas a su configuración y naturaleza, disminuyendo su valor a efectos de ulterior comiso para satisfacer las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse”.

Per tant, es cedeix a la ONG la mansió en qüestió si la mantenen conservada i per tal d’acreditar aquest extrem se’ls hi obliga emetre un informe explicant les activitats que estan duent a terme a la finca a fi de fiscalitzar la seva actuació. Amb tot, el que s’aconsegueix és donar utilitat social a un bé immoble embargat per la justícia i de retruc s’evita que aquest es deteriori amb l’efecte perniciós que aquest comporta.

La defensa lletrada del mafiós rus va recórrer al seu dia la decisió presa pel jutge Ruz al considerar que estava extrapolant les mesures cautelars previstes en la jurisdicció civil a la penal però tal pretensió no ha prosperat perquè com ja hem avançat anteriorment l’auto emès enguany ratifica l’emès al 2013. De fet, l’article 589 de la Llei d’Enjudiciament Criminal preveu en el seu sí la possibilitat de que el jutge sol·liciti la prestació de fiança suficient per a assegurar les responsabilitats pecuniàries que es consideressin pertinents en el procediment “decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir responsabilidades si no prestare la fianza”.

Per tant, sí es ajustat a dret embargar un bé immoble en el marge d’un procediment penal amb l’objectiu de donar cobertura a les responsabilitats que poguessin sorgir del mateix. Potser hagués estat més encertat per part del lletrat deixar entreveure que és precipitat destinar un bé embargat en fase d’instrucció perquè el procés encara es troba en un estat certament embrionari i sembla que al desposseir al subjecte del seu habitatge habitual  s’està posant en tela de judici la presumpció d’innocència de la que encara en gaudeix fins que no es dicti sentència. De totes maneres, desconeixem els indicis de criminalitat que se’n desprenen de les investigacions efectuades fins al moment.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *