Per què és necessari que els advocats s’afiliïn al Sindicat d’Advocats SAICO?

Javier ArandaPer Javier Aranda.

President del Sindicat d’Advocats SAICO.

En els últims anys, veiem com a normal el fet que aquella persona que presta serveis per compte d’altri, i que opta per afiliar-se a un sindicat, fonamenti la seva decisió sindical més en la qualitat dels serveis rebuts del mateix (proximitat del delegat, la qualitat dels serveis jurídics, l’atenció, serveis, descomptes, etç…), que per sentir una determinada simpatia o connexió amb la línia política, ideològica o pròpiament sindical. En definitiva, l’afiliat acostuma més a valorar el profit individual que considera que pot obtenir de la mateixa organització, que el que podria aconseguir-se a nivell col·lectiu.

Per aquest mateix motiu, sembla difícil entendre quins motius conduirien a advocats que presten serveis per compte d’altri en el nostre sector, a afilar-se a un sindicat en el camp de l’advocacia, donada la reducció d’aquest component ideològic que abans apuntàvem, i més si tenim en compte que l’assessoria jurídica, punt fort de la motivació i del cost de l’afiliació, no resultaria en aquest cas necessària per ser els advocats coneixedors de l’ordenament legal i d’articular ells mateixos les seves pròpies demandes, posseint la capacitat processal necessària per interposar-les, si finalment així ho desitgen.

No obstant això, sota el nostre punt de vista hi ha dos factors que poden explicar per què un advocat s’afiliaria a SAICO, el primer sindicat d’advocats de Catalunya i Espanya, i per què, sota el nostre punt de vista, és necessari que ho facin.

L’ideològic. Si ets un advocat; si has sofert els problemàtics inicis de la professió; si independentment de la teva situació actual (autònom, fals autònom, o per compte d’altri), ets conscient del que succeeix en la professió; si no t’és igual les condicions que imposades a molts advocats; tant si ets d’esquerres o de dretes, no vols veure com altres advocats que arriben amb il·lusió a la professió, es vegin sotmesos en molts casos, a salaris miserables, absència de cotització i suposades passanties sota cap empara legal, sense dubte has d’afiliar-te.

Perquè SAICO és l’instrument, encara que no l’únic, per començar a regular la professió davant la inacció de les autoritats públiques, en matèria regulatòria, la dels col·legis professionals, i la dels propis advocats que integren el sector.

Més concretament davant la falta de normes mínimes i de regulació, el nostre objectiu principal és la promoció d’un conveni col·lectiu que fixi unes garanties mínimes en el sector de l’advocacia, tal com estableix el Decret 1331/2006 de Relació laboral especial de l’advocat, i que impliqui la millora de les condicions, i això exigeix un compromís de tots.

El de serveis. Cert que tots som advocats, però a causa de l’especialització en els serveis que oferim, no tots els advocats dominen el dret laboral, coneixen els seus drets o poden estratègicament adoptar les millors decisions, tant des del punt de vista sindical, com d’assessoria, o processal.

Des d’aquest punt de vista estar afiliat a SAICO et permet en tot moment conèixer quins són els teus drets i actuar sobre la base d’ells, sense cost ni compromís algun.

Som un grup d’advocats que volem canviar les coses a nivell global i ajudar-te a nivell individual, per mera convicció o utilitat, però per a això, necessitem una gran massa crítica d’advocats afiliats, a fi de posseir una major força de negociació davant tots els agents implicats i aconseguir les nostres justes reivindicacions.

Finalment, descartar una idea una miqueta antiquada, els sindicats, o la regulació que demanem, no són interessos d’uns quants advocats per compte d’altri, no es tracta de l’interès d’uns pocs. Hi ha un col·lectiu actualment desprotegit, i aquesta regulació que demanem generaria igualment una competència lícita entre despatxos professionals i advocats que resultaria beneficiosa per a tots, i fins i tot provocaria una més adequada valoració dels costos i honoraris de tots els advocats, doncs tots ells haurien d’atenir-se a una mateixa regulació i assumpció de responsabilitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *