La nova Llei de Patents: més seguretat i força legal

Axel Pérez PascualPer Axel Pérez Pascual

Agent de Patent Europea i IP Advisor d’Isern Patents i Marques

El passat 1 d’abril va entrar en vigor la nova Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, que substitueix l’actual Llei 11/1986. Aquesta nova Llei, que busca l’actualització del dret espanyol de Patents, comporta una sèrie de canvis de gran interès per a la indústria que busca protegir les seves innovacions i planificar la seva inversió en recerca i desenvolupament.

Per situar-nos, a Espanya, en 2016, es van sol·licitar 2.837 Patents (un 1,5% menys que l’any anterior) i 2.427 Models d’Utilitat davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), amb un increment del 4% respecte 2015.

Després de més de 30 anys de vigència de l’anterior Llei de Patents, la qual s’ha anat esmicolant a marxes forçades, aquesta nova Llei harmonitza els requisits i els procediments de concessió amb la majoria de països industrialitzats i s’adequa a les necessitats actuals.

Un dels punts forts d’aquesta Llei és la unificació del sistema de concessió de Patents amb examen previ de novetat i activitat inventiva desapareixent l’actual procediment de concessió sense examen.

Des d’Isern Patents i Marques estem convençuts que aquest examen previ dota de major fortalesa a les Patents concebudes, donant més valor a la propietat intel·lectual i industrial de les empreses espanyoles.

En relació al procediment de sol·licitud de Patent, s’ha d’assenyalar que l’obligació del pagament de la taxa corresponent a la realització de l’Informe sobre l’Estat de la Tècnica de forma obligatòria i conjuntament amb el pagament de la taxa de sol·licitud, encareix el procediment de concessió.

Així mateix, el procés d’oposició de Patents s’estableix després de la concessió de les mateixes i pensem que no es tractarà d’un tràmit senzill donat que, amb la nova Llei, la Patent concebuda ja haurà superat un examen substantiu realitzat per l’OEPM per tant, des del punt de vista d’aquesta oficina, la invenció seria patentable. Aquest fet, al principi, suposarà una barrera de cara a qualsevol oponent donat que haurà d’evidenciar la no patentabilitat de la invenció considerada com a patentable per l’OEPM.

Respecte als Models d’Utilitat (registre de menor activitat inventiva que la Patent), s’iguala el nivell de novetat amb el de les Patents donat que es requerirà una novetat mundial per a la invenció que es pretengui protegir a través del Model d’Utilitat. A més, s’introdueix una altra novetat com és el fet que per a l’exercici d’accions judicials amb la finalitat de defensar l’àmbit de protecció d’un Model d’Utilitat, caldrà que s’hagi obtingut o sol·licitat prèviament un Informe sobre l’Estat de la Tècnica sobre aquest Model d’Utilitat, com si d’una Patent es tractés.

L’àmbit de protecció dels Models d’Utilitat s’amplia amb la Nova Llei de Patents, quedant exclosos únicament els procediments i invencions que tenen per objecte matèries biològiques i les substàncies i composicions farmacèutiques.

Una novetat més de la Llei és l’eliminació de les addicions de Patents, en aquest sentit, si el sol·licitant requereix una addició, haurà de tramitar una nova sol·licitud de Patent i iniciar novament un procés de sol·licitud.

Amb l’objectiu de protegir i respectar els drets derivats d’una Patent o Model d’Utilitat, la Llei passa a fixar els danys mínims.

D’altra banda, no hi ha un règim sancionador en termes estrictament jurídics. No obstant això, evidentment, es regula el dret enfront de tercers a prohibir l’ús de la Patent o Model d’Utilitat i les seves corresponents accions judicials i indemnizatories.

Per finalitzar, s’ha de destacar també que, per a aquelles sol·licituds de Patents europees o sol·licituds de Patents PCT (Patent tramitada en virtut del Tractat de Cooperació de Patents) sense prioritat d’un dipòsit anterior a Espanya, que no s’hagin presentat davant l’OEPM i les invencions de la qual que es pretenguin protegir s’hagin realitzat a Espanya, s’aplicarà una sanció que consistirà en que les Patents no produiran cap efecte a Espanya.

En la nova Llei s’inclouen, per primera vegada i de forma explícita, els Certificats Complementaris de Protecció de medicaments i productes fitosanitaris. Els mètodes de tractament quirúrgic, terapèutic i de diagnòstic seguiran exclosos de la protecció per Patent o Model d’Utilitat en els mateixos supòsits que ho estaven amb la Llei anterior, però, sense necessitat de recórrer a la ficció de la seva falta d’aplicació industrial.

A manera de conclusió, amb l’entrada en vigor d’aquesta nova Llei, es construeix un sistema de Patents espanyol al nivell dels estats més industrialitzats i desenvolupats, recolzant la innovació en l’empresa així com la seva internacionalització i oferint també una major seguretat jurídica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *