El Jutjat Social nº3 de Bcn recorre al Conveni nº 158 OIT per reforçar la protecció dels treballadors front acomiadaments sense causa

Redacció.

De nou un jutjat de l’Estat Espanyol recorre a normes internacionals per raonar una solució innovadora i més protectora dels drets dels treballadors. En aquest cas es reforça la protecció del treballador davant d’un acomiadament arbitrari, que l’empresa va realitzar sense que existís cap tipus de causa real que justifiques l’extinció del contracte.

Fins ara en aquests casos el jutge es limitava a declarar la improcedència de l’acomiadament, i normalment l’empresa optaria per abonar una indemnització de 33 dies per any, en comptes de readmetre al treballador al seu lloc de treball.

La novetat del cas radica en que el Jutjat Social número 3 de Barcelona, en sentencia nº 137/2017 de 21 d’abril de 2017, ha declarat nul, i no improcedent, l’acomiadament d’aquest treballador. Ho fa per considerar que no hi ha cap causa vàlida i real per acomiadar, i que l’empresa estaria cometent un frau de llei. Aquesta declaració de nul·litat obliga a l’empresa a readmetre al treballador al seu lloc de treball i a abonar-li els salaris deixats de percebre durant la tramitació del procediment judicial, sense que pugui eludir aquesta obligació de readmissió amb l’abonament d’una indemnització.

La Sentència declara provada que l’empresa havia acusat al treballador de baixada de rendiment, però sense indicar cap fet concret. A més, constata que l’empresa reconeixia que es tractava d’un acomiadament improcedent i volia abonar la indemnització per a extingir definitivament el contracte.

Segons indica Christian Navarro, advocat del bufet JURIDICLAB que ha dirigit la defensa del treballador el jutge aplica el dret internacional per protegir millor als treballadors davant d’un ordenament jurídic, l’espanyol, molt degradat per les darreres reformes laborals. En concret,  aplica el Conveni 158 de la Organització Internacional del Treball, que és un tractat internacional ratificat per l’estat Espanyol l’any 1985 i que textualment indica al seu article quart:

“No es podrà extingir la relació de treball d’un treballador a menys que existeixi una causa justificada, relacionada amb la seva capacitat o conducta o basada en les necessitats de funcionament de l’empresa, establiment o servei”.

Aquesta norma internacional exigeix la concurrència de causa per poder extingir el contracte de treball i, per tant, prohibeix el desistiment o acomiadament lliure. La lògica conseqüència és que acomiadar a un treballador sense que existeixi una causa vàlida i real constitueix un frau de llei. Per tant, d’acord amb l’article 6.4 del Codi Civil, tal acomiadament s’haurà de declarar nul, i no pas improcedent com es feia fins ara.

La sentència no és ferma i l’empresa encara pot interposar recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *