Aspectes legals abans d’enamorar-te a la feina

Redacció.

Segons un estudi realitzat pel Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 13% de la població espanyola en actiu va conèixer a la seva parella en el lloc de treball. En aquest sentit, des de DAS Assegurances apunten diverses conclusions a tenir en compte al voltant de les relacions sentimentals en l’àmbit laboral:

• A Espanya, no existeix cap ordenament jurídic que reculli la prohibició legal de tenir una relació sentimental dins d’una companyia, ja que s’estarien vulnerant els drets fonamentals dels treballadors.

• Cap treballador podria ser acomiadat pel fet de tenir una relació amb un company, ja que un jutge pot considerar-ho un acomiadament nul per ser discriminatori i violar els drets fonamentals de la intimitat del treballador afectat.

• Una relació amorosa pertany a l’àmbit de la intimitat de la persona, és per això que, com a norma general, els treballadors no tenen l’obligació de fer pública la seva situació sentimental dins de l’empresa. Especial tractament requereixen els membres de l’alta adreça de les companyies, als quals es podria exigir que comuniqui si manté una relació amb alguna persona de l’entorn de l’empresa (ja siguin treballadors o fins i tot clients o potencials), per garantir el principi de confiança entre ambdues parts.

No obstant això, les empreses poden adoptar mesures amb la finalitat de que les relacions sentimentals entre treballadors no afectin negativament a l’evolució del negoci. Per exemple, es podria prendre la decisió de canviar el lloc de treball d’un dels membres de la parella sempre que no suposi un canvi en les funcions ni afecti a la seva jornada laboral o retribució.

La legislació espanyola i l’Estatut dels treballadors prohibeix qualsevol discriminació basada en vincles de parentiu, per això no és habitual trobar a Espanya protocols interns que regulin aquest tipus de relacions. En altres països, com per exemple Estats Units, és pràctica habitual imposar aquest tipus de clàusules entre la normativa que han de signar tots els seus empleats, on figura fins i tot el compromís d’abandonar l’empresa si es casen amb algú de la companyia.

Independentment dels aspectes legals, els experts de DAS Segurs afirmen que existeixen altres temes a tenir en compte si es manté una relació sentimental amb un company de treball, i són les mesures de conciliació familiar. La normativa laboral espanyola garanteix els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, evitant situacions de discriminació i fomentant la coresponsabilitat en les labors domèstiques i en l’atenció a la família. Aquests drets poden veure’s afectats en el cas que els dos membres de la parella desenvolupin la seva carrera professional en la mateixa empresa.

Per exemple, en el cas de tenir fills menors, els dos membres de la parella tenen els mateixos drets a sol·licitar una reducció de jornada per guarda legal, encara que en el cas de treballar en la mateixa companyia, els empresaris podrien limitar aquest exercici perquè no sigui simultani i no afecti així al funcionament de l’empresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *