Eleccions a Catalunya. Permisos laborals per poder anar a votar en un dia laborable

Per Puri Laserna
Assessora jurídic-laboral de Gros Monserrat

El proper 21 de desembre es celebraran unes noves eleccions al Parlament de Catalunya corresponents a la seva XII legislatura. Més de cinc milions de votants estan cridats a acudir a les urnes, però amb una particularitat. En aquesta ocasió les eleccions han estat convocades en dia laborable, dijous. L’Administració ha publicat una sèrie de disposicions normatives complementàries per garantir que aquest dia, tots els treballadors puguin exercitar el seu dret al vot.

La data del dijous, 21 de desembre, per votar no és aleatòria i obeeix al fet que la Llei electoral reserva un mínim de 54 dies entre la publicació del decret de convocatòria d’eleccions, publicat el 28/10/17, i la del dia de la votació, i aquest termini es compleix el dijous 21 de desembre.

Així, el passat divendres 3 de novembre es va publicar oficialment, el Reial Decret 953/2017 de 31 d’octubre, en el qual es dicten les normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al proper 21 de desembre. En aquest Reial Decret s’estableixen els permisos laborals als quals podran optar els treballadors d’aquesta Comunitat Autònoma per anar a votar.

En concret, en l’article 24 de la citada norma, s’estableixen permisos retribuïts per a aquells treballadors que el dia de les eleccions, no sent festiu en la seva localitat, es trobin en algun d’aquests supòsits:

  • Per als treballadors que tinguin la condició d’electors i treballin el dia de la votació, els correspondrà un permís retribuït i no recuperable de fins a 4 hores dins de la seva jornada laboral d’aquest mateix dia.
  • Per als treballadors que acreditin la seva condició de membres de les taules electorals o d’interventor i treballin el dia de la votació, un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada completa d’aquest dia, i les 5 primeres hores de la jornada laboral de l’endemà.
  • Per als treballadors que acreditin la seva condició de membres de les taules electorals o d’interventor, que no treballin el dia de la votació, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de les 5 primeres hores durant la jornada de l’endemà.
  • Per als treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que treballin el dia de la votació, tenen dret a un permís retribuït i no recuperable durant tota la jornada completa d’aquest dia.

També es fixa que el personal que presta serveis en l’Administració de la Generalitat, en les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o en l’Administració General de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, tenen dret als mateixos permisos retribuïts en idèntiques condicions a les indicades anteriorment per als treballadors d’empreses privades.

Els ciutadans que per sorteig hagin de presidir les taules electorals en les eleccions catalanes del 21 de desembre cobraran 71 euros per la jornada, mentre que els ddos vocals percebran respectivament 63 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *