100 dies de govern

Per Mª Eugènia Gay

Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

La data simbòlica de la celebració dels primers 100 dies de mandat em permet fer la primera reflexió sobre el nostre recorregut inicial al deganat del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i fixar els fonaments de com seran els pròxims anys al capdavant de la nostra Corporació. Coincidint amb aquests tres primers mesos donem resposta a una de les promeses que vam fer en campanya, donar compte de totes les mesures de canvi que hem endegat des que vam prendre possessió. Aquesta serà la línia que em comprometo a mantenir durant tot el meu mandat: accessibilitat i transparència en la gestió de la institució que represento.

Els fets recents que han marcat el dia a dia del nostre entorn més immediat han evidenciat el paper decisiu que el Col·legi ha de tenir com a agent vertebrador de la societat civil catalana. Per trajectòria i prestigi, la nostra Corporació ha de refermar la seva funció pública, contribuint a la pau social, amb vocació de servei a la ciutadania i als advocats i advocades a qui representem. En aquest sentit, defenso amb orgull la manera com l’ICAB es va posar al servei de les víctimes del terrible atemptat yihadista a Barcelona amb la creació d’un SOJ especial (Servei d’orientació jurídica) per facilitar a les famílies informació i ajuda en uns moments molt dolorosos. De la mateixa manera, amb el mateix sentit de la responsabilitat, vam liderar la creació i impuls de la Comissió Independent per al diàleg, la mediació i la conciliació, que va reunir el suport de més de 150 entitats i de més de 500 personalitats. Una Comissió, crec que necessària i oportuna, que s’ha reunit amb tots els partits polítics amb representació al Parlament i al Congrés dels Diputats per tal de trobar una solució pacífica al conflicte català que s’ha intensificat durant el darrer trimestre.

Aquest paper, com a actor implicat en la quotidianitat de la nostra ciutat i del país, suposa un dels sis pilars en els quals es basa i es basarà el nostre mandat. Una funció pública que podrem dur a terme si tenim una advocacia barcelonina forta, formada i preparada, transparent, moderna i útil, tant per als professionals del sector com per a tota la ciutadania. Per fer-ho possible, durant la campanya vam definir cinc pilars més que ja hem pogut posar en marxa. El primer objectiu acomplert, i que és el més reclamat, ha estat la modificació i rebaixa de les condicions de cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil, abaratint-la i millorant-la per adaptar-la a les necessitats del col·lectiu. Una pòlissa que entenem que ha de permetre a tots els col·legiats exercir la professió amb tota la seguretat i amb totes les garanties. En aquesta línia de reducció dels costos, també hem impulsat una rebaixa de les quotes col·legials, com també vam anunciar al programa de la nostra candidatura. Aquesta mesura demostra l’aposta de l’ICAB pels professionals més joves de l’advocacia, perquè són el present i el futur de la professió i de la nostra institució. Volem facilitar-los les seves primeres passes al sector i per això s’ha proposat una reducció del 50% de la quota en els primers dos anys d’exercici, la qual cosa els suposarà un estalvi de 129 euros anuals. Així mateix, per a aquells que fa més de 43 anys que es dediquen a l’advocacia, com a reconeixement a la seva vida professional i a la vocació de servei i implicació, se’ls reduirà la quota amb un estalvi per a ells de 312 euros anuals.

Un altre dels pilars que fonamenten els 100 primers dies de govern és el foment de la participació col·legial, a través de la creació de noves seccions, comissions i grups de treball. Hem posat en marxa la secció de Dret del Consum, per dotar de coneixement i per donar resposta a un àmbit de rabiosa actualitat, des d’un punt de vista cada cop més transversal. I no serà l’única secció o comissió que satisfarà una demanda social tan actual. Així mateix, sent conscients de la importància de la formació i modernització del nostre sector, em plau destacar la creació de la Comissió de Transformació Digital, que permetrà que el Col·legi tingui seu digital, per incidir decididament  en la transformació digital de la justícia i per convertir Barcelona en seu mundial de l’advocacia virtual, amb experts en la matèria. D’altra banda l’ICAB ha adquirit un compromís amb l’eradicació de la violència de gènere creant un grup de treball per aportar propostes i accions que permetin treballar conjuntament amb les institucions per garantir una atenció des del primer moment a les víctimes i lluitar per aquesta causa. Finalment, s’ha creat la comissió delegada de la Junta de govern sobre relacions internacionals per promoure la participació dels col·legiats i col·legiades en els diferents fòrums internacionals amb l’objectiu de crear contactes amb institucions i advocats d’arreu del món, fomentar que Barcelona esdevingui seu d’esdeveniments jurídics internacionals i que es converteixi en un Fòrum de l’Advocacia Internacional per promoure la internacionalització dels advocats de la nostra ciutat i els seus despatxos.

Per posar en marxa aquestes mesures, la Junta s’ha recolzat en dos eixos que tenen per objectiu enfortir la Corporació des de dins. Un és l’aplicació del Codi Ètic i la transparència en la gestió, per orientar i governar la convivència entre les diferents persones i col·lectius de la institució. El segon serà la revisió i avaluació de l’organització, a través d’una auditoria laboral ja encarregada després d’un procés de selecció, per tal de realitzar millores i avançar-se als possibles problemes que es puguin esdevenir.

Han estat 100 dies intensos en què hem treballat, amb el suport del personal del nostre Col·legi, per la consolidació dels nostres compromisos electorals. En nom de la Junta, no ens cansarem de reiterar el nostre agraïment per la confiança dipositada en aquest equip.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *