La revolució ètica del Compliance Laboral

Juan PañellaPer Juan Pañella

President de l’Associació Espanyola d’Auditors Sociolaborals (CEAL)

El teixit normatiu laboral del nostre país ha viscut, durant els últims anys, un increment considerable en el volum de producció normativa. Hi ha més lleis amb interpretacions més complexes que dificulten encara més el compliment normatiu per part d’empreses, institucions i associacions en matèria laboral. És més, hi ha dades que ens demostren que l’incompliment de les normes legals per part de les empreses amb els seus treballadors és recurrent, i en molts casos, es produeix per desconeixement. Una dada que avala aquesta tesi va ser publicada en l’informe anual de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Segons aquest informe, al 2016 la xifra total d’expedients liquidatoris de quotes degudes a la Seguretat Social a l’Estat espanyol va superar els 1.000 milions d’euros. Una quantitat sospitosament alta com per pensar que només respon a la voluntat de les companyies per defraudar. Fet que ens porta a pensar que existeix un desconeixement estructural en matèria legal que genera un incompliment sistemàtic.

Aquest incompliment implica que, per exemple, el 2016 les arques públiques deixessin d’ingressar 1.000 milions d’euros, però també suposa un important greuge per a l’empresa. L’incompliment normatiu pot generar desajustos econòmics per a la companyia i, el que encara és més important, pot afectar la seva imatge pública i reputació.

Ens trobem, doncs, en un context en què les responsabilitats legals dels empresaris es multipliquen i es tornen més complexes. Aquest fet suposa un major risc per a la reputació de la companyia i incrementa les possibilitats que es generin conseqüències negatives en l’entorn econòmic, fiscal i laboral de la pròpia empresa. En aquest context, al qual se li ha de sumar també un canvi constant tant en les regulacions com en el mercat de treball, és imprescindible comptar amb una eina que sigui capaç de prevenir i avaluar el grau de compliment jurídic i laboral de la pròpia empresa.

És també en aquest context on sorgeix el terme “Compliance Laboral”, una eina que pretén donar resposta a aquestes noves necessitats de prevenció i compliment de les empreses. El Compliance Laboral s’erigeix ​​com l’eina que permet a la companyia crear un protocol capaç de minimitzar els riscos legals i laborals, i que també es capaç d’identificar aquells possibles incompliments que s’estiguin produint en l’empresa, analitzar-lo, i establir els passos necessaris per solucionar-ho. D’aquesta manera, el Compliance Laboral permet conèixer el grau de compliment legal de l’empresa, detectar eventuals casos d’assetjament o conflicte laboral entre el capital humà que conforma la companyia, per millorar la gestió i organització de dades personals (un element indispensable arran de l’entrada en vigor de la nova normativa europea de protecció de dades) i per donar una resposta ràpida i eficaç a qualsevol conflicte o incompliment normatiu que pugui aparèixer.

El Compliance Laboral, doncs, permet blindar la reputació de l’empresa, tenint en compte que la seva imatge i reputació és la seva raó de ser i el seu bé més preuat. Però l’aplicació del Compliance Laboral també requereix, necessàriament, fer de l’ètica i la responsabilitat social corporativa els pilars fonamentals del funcionament de la companyia. Per posar en funcionament el Compliance Laboral serà necessari crear un codi ètic, protocols de prevenció de riscos legals en l’àmbit laboral i potenciar els canals comunicatius entre el capital humà de l’empresa.

La tasca desenvolupada pel Compliance Laboral ens permetrà conèixer l’estat actual de l’empresa i aconseguir un grau de compliment normatiu cada vegada més gran, millorar la relació entre els treballadors i crear una estructura basada en l’ètica i la responsabilitat social corporativa. Però, per sobre de tot, permet salvaguardar la imatge pública de l’empresa, la seva reputació, creant una mena de flotador salvavides que minimitzarà els riscos de veure com un error, per petit que sigui, pot ser condemnat per l’opinió pública i, per tant, pels clients de l’empresa.

30 de maig de 2018.

2 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *