L’Advocacia Jove no callarà

Per Mara Monreal

Candidata a Presidenta de CEAJ

La candidatura de Consolida CEAJ està formada per un grup de companys i companyes que porten anys treballant per l’Advocacia Jove dels seus respectius col·legis, així com a part de les comissions i l’Executiva de CEAJ. Per això, i com a parts indispensables en les seves agrupacions tots i cadascun d’ells han treballat en reivindicacions que coneixen de primera mà com poden ser les següents:

Des de Consolida CEAJ reivindiquem, el respecte per les normes deontològiques en les relacions entre companys/es, les relacions amb l’Advocacia Institucional i les relacions amb els Tribunals i Clients. Especialment volem lluitar contra les pràctiques publicitàries que realitzen determinats despatxos que suposen una publicitat enganyosa i un desprestigi per a la professió. Sol·licitem més mitjans per a poder combatre-les i una resposta ferma des de les institucions.

Reivindiquem un TO de qualitat; dotat de mitjans econòmics dignes i actualitzats anualment. Lluitem per un calendari de pagaments i per l’equiparació de les diferents realitats en els diferents territoris, sempre a l’alça. De la mateixa manera reivindicarem mitjans materials necessaris, per a poder garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans. Necessitem infraestructures de qualitat on poder realitzar la nostra tasca i lluitem per que la càrrega burocràtica no recaigui en el lletrat.

Considerem que la formació contínua de l’Advocacia és fonamental per al desenvolupament i assimilació de conceptes teòrics i pràctics indispensables, sobretot, de cara a l’inici de la seva carrera professional. El nostre objectiu és facilitar aquest aprenentatge en l’advocacia jove, brindant-li les eines i tècniques necessàries perquè puguin fer els seus primers passos en aquesta professió amb la major confiança possible.

Reivindiquem una major inversió en el sistema judicial per a obtenir una Justícia realment accessible, i que per tant millori el treball dels lletrats i lletrades. Que aquesta inversió ajudi al fet que s’acabi amb les dilacions que ocasionen retards inassumibles en la resolució dels assumptes, perjudicant abans de res els ciutadans i provocant que la Justícia deixi de ser justa.

D’altra banda, no ens detindrem en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, perquè la igualtat sigui real i efectiva, entre persones i per tant entre lletrats i lletrades. Reivindicarem la defensa dels col·lectius que precisen major protecció, impulsant campanyes que visualitzin les desigualtats existents, per motius com la diferència de genero, de l’orientació sexual, dels grups d’especial vulnerabilitat…, per a aconseguir una igualtat davant la Justícia, no només en el fons, sinó també en la forma i per a l’accés a aquesta.

Reivindiquem un accés a l’Advocacia que sigui de qualitat i eficaç per a la fi que persegueix, que no és un altre que la preparació per a l’exercici de la professió. Amb un contingut eminentment pràctic que permeti maximitzar l’aprenentatge del dia a dia de l’Advocacia, que no sigui una reiteració de la teoria estudiada durant el grau o un mer filtre econòmic.

Continuarem lluitant per a eradicar la figura dels falsos autònoms, tan estesa, desgraciadament, en la nostra professió. Per a això continuarem treballant, al costat del CGAE, en la modificació del Reial decret que regula la relació laboral especial del nostre col·lectiu.

Així mateix continuarem estudiant la situació des de l’Observatori de l’Advocacia Jove, amb la finalitat de fer arribar els resultats obtinguts en les enquestes realitzades a les corresponents institucions.

Continuarem amb les campanyes reivindicatives de “contractes o esclavitzes” realitzades a través de xarxes socials; i treballarem en l’elaboració de díptics per a conscienciar del problema a les universitats i als Col·legis d’Advocats, amb la finalitat que, entre tots, aconseguim posar fi a aquesta pràctica tan estesa com il·legal.

Totes aquestes reivindicacions, i a les quals ens haguem d’enfrontar, al cap i a la fi hauran de canalitzar-se en una màxima, posar en valor a l’Advocacia Jove enfront de qualsevol de les institucions en les quals participi i de les quals formi part. És immens el col·lectiu al qual representem i hem de tenir la importància que per volum mereixem, buscar el nostre lloc i treballar amb força i tenacitat per a demostrar la nostra vàlua, perquè l’Advocacia Jove està totalment preparada i formada per a reivindicar i aportar, és a dir, per a ajudar a avançar en drets.

13 de desembre de 2018

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *