El futur de la formació en el Dret i l’adaptació dels centres de formació als reptes que planteja el mercat laboral

Per Juan José Sánchez Puig

Director General d’ISDE

L’advocat actual requereix d’una formació integral, global i transversal. La formació dels nous professionals del Dret cal que s’enfoqui, no només en l’adquisició de sòlids coneixements teòrics, sinó també – de forma inesperada – de coneixements obtinguts des de la pràctica. Avui en dia tot està connectat i només aquells que hagin rebut una educació completa, podran oferir solucions als assumptes que es plantegen en un món globalitzat i en canvi constant.

Les institucions que, responsablement, dediquem el nostre esforç a l’adequada preparació dels nostres futurs advocats, hem de posar la nostre major i millor obstinació en treballar amb tots ells des de l’excel·lència, amb els millors docents i recolzats en un mètode sòlid i coherent.

A més dels coneixements teòrics sobre les àrees fonamentals del Dret i la seva aplicació pràctica, no podem obviar l’educació en àrees paral·leles que venen a complementar i enriquir necessàriament el perfil dels estudiants.

Els responsables de l’educació no podem centrar-nos solament a preparar als estudiants en l’estrictament tècnic, com venia succeint fins fa relativament poc. El món s’ha globalitzat, els joves busquen oportunitats fora i moltes empreses i firmes internacionals identifiquen el talent entre aquells que han rebut una formació completa i sòlida, d’acord amb la demanda dels temps actuals.

Les noves tecnologies, els idiomes treballats en profunditat, el coneixement de les tècniques de debat i oratòria, les activitats acadèmiques a l’estranger i l’esport haurien de formar part de tots els programes de formació integral per als nostres joves.

ISDE va començar ja fa temps el seu camí cap a aquest futur digital en el qual ens trobem, no només participant com a usuaris de la transformació digital, sinó impulsant-la des del cor de la nostra institució. Les aules interactives d’ISDE faciliten l’intercanvi d’informació en un doble sentit: des del docent cap a l’alumne i des de l’alumne cap al docent. Aquesta experiència enriqueix a ambdues parts, facilita la participació i també ajuda en l’adquisició de destreses informàtiques, tan necessàries avui en dia en l’entorn laboral.

El poder expressar-se correctament, el mantenir la calma i el discurs en un entorn potser no sempre amable, el saber escoltar i respondre amb respecte a idees contraposades, ha de ser de gran valor per a tots els estudiants de Dret. Sense cap dubte, tots ells, en diferents moments, hauran d’exercir aquestes habilitats.

L’exposició a altres cultures i formes d’ensenyament en un entorn internacional és, potser, una de les experiències més valorades pels estudiants. És un pas cert cap a la seva maduresa i un factor definitiu per a ser conscients de la gran dimensió del món i de la diversitat que existeix entre els éssers humans. Incrementa la comprensió de l’entorn i la confiança en ells mateixos. Nosaltres tenim molt clar que l’esforç que es realitza en enviar als nostres estudiants fora de les nostres fronteres obté un rèdit increïble en el creixement personal dels estudiants i en la seva cohesió com a grup.

I, en un món com l’actual, el treball en equip és indispensable. Hi ha ja molt poques coses que es puguin aconseguir sense comptar amb altres professionals que recolzin i complementin el treball individual. La pràctica d’esports, individuals i en equip, sens dubte col·laboren molt eficaçment en l’esperit de sacrifici, la disciplina, l’ordre, la companyonia i la solidaritat, tots ells valors que ISDE vol oferir als seus estudiants perquè siguin, no només uns brillants professionals, sinó també unes excel·lents persones.

El mercat laboral actual és molt competitiu i no és fàcil tampoc, sent tan joves, saber cap a on es vol dirigir el futur professional. Moltes vegades ens trobem amb estudiants molt motivats i que tenen clar què volen ser de grans, però també en tenim d’altres que volen explorar diversos camins i opcions abans de decidir sobre el seu futur. El mercat laboral hauria d’oferir una mica més de flexibilitat durant els primers anys de carrera professional i ajudar a redefinir perfils, recolzant els punts forts de cadascun dels joves advocats que inicien la seva vida professional. Un mercat laboral una mica més flexible durant els dos o tres primers anys d’exercici, potser afavoriria una presa de decisions més conscient.

En l’aspecte positiu que, per descomptat, també hi és, el mercat ara està més obert que mai. És cert que sorgeixen oportunitats arreu del món i molt del nostre talent jove s’està encaminant a l’entorn internacional. A ISDE ho veiem cada any; un altíssim percentatge dels nostres alumni estan ara mateix exercint responsabilitats importants en firmes i companyies fora d’Espanya. Van marxar molts d’ells per provar i han acabat afermar les seves carreres professionals i la seva vida personal en llocs que, al seu moment, eren tan sols un somni inassolible.

Parafrasejant a un savi: “cal estudiar no per saber una cosa més, sinó per saber-la millor.”

És fonamental que els joves estudiants de Dret sàpiguen i sentin que tenen totes les portes obertes; que si estudien i treballen amb obstinació podran arribar on vulguin. Nosaltres, com a institucions docents, hem de recolzar-los i ajudar-los a conèixer i donar el millor d’ells mateixos.

3 de gener de 2019

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *