Em presento a les eleccions a la Presidència del CGAE per una qüestió de principis i d’honestedat

Per Manolo Hernández.

Conseller Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

Em presento a les eleccions a la Presidència del CGAE per una qüestió de principis i d’honestedat.

Vull fer que els principis i l’honestedat, tant propis de la nostra professió, regeixin l’Advocacia Institucional Espanyola.

Tres són els eixos inspiradors de la meva campanya, Democràcia, Transparència i Eficàcia.

I ho són perquè avui dia, brillen, sí, brillen per la seva absència en el CGAE.

Per tal d’aconseguir #otroCGAE hem d’acabar amb l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola (EGAE) actualment vigent, de l’any 2001, i amb la proposta d’un nou (sic.) EGAE que afortunadament el Ministeri de Justícia no s’atreveix a aprovar i que no és sinó un clon d’aquell que ara ens regeix, redactat per a major glòria dels poders establerts en el CGAE i que només aspira a legitimar-los per, com a mínim, una altra dècada.

Però amb mi en la Presidència del CGAE les coses canviaran, vinga que si canviaran!

Com a primera mesura del meu mandat, retiraré immediatament el projecte d’EGAE lliurat al Ministeri, per a redactar un nou text d’EGAE absolutament diferent, el nou reglament de Règim Interior (RRI) que ho complementi i un Codi Ètic i de Bones Pràctiques (CEBP) del CGAE.

En el cas del Codi de Bones Pràctiques, no es tracta ja de proposar un nou, es tracta senzillament de dotar al CGAE d’un Codi, perquè per increïble que sembli, avui dia, l’any 2020, ni tan sols el té i així ens va!

Amb el nou EGAE que es redacti i presenti al Ministeri, sense necessitat de modificar l’article 9.2 de la Llei de Col·legis Professionals, farem possible que la Presidenta o President del CGAE que em substitueixi sigui ja escollit/da mitjançant votació directa i mitjançant la signatura de l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA) per les gairebé 155.000 advocades i advocats col·legiats que exerceixen a Espanya, amb un sistema provisional tan senzill com establir que les eleccions a la Presidència del CGAE, fins que es produeixi la modificació legal, es celebrin en dos temps; el primer amb la votació lliure i directa de totes les advocades i advocats en les seus dels seus respectius Col·legis de l’Advocacia per a decidir quin de les candidates o candidats guanya en cada Col·legi, i el segon amb el vot de cadascun dels 83 Consellers Degans, mitjançant mandat imperatiu, en votació oberta i pública, a favor de la candidata o candidat que hagi resultat guanyador en el seu propi Col·legi de l’Advocacia.

Això sí, amb un sistema de vot ponderat que corregeixi els efectes del vot proporcional directe i impedeixi que els grans Col·legis puguin imposar els seus candidats i permeti a les advocades i advocats dels Col·legis mitjans i petits tenir, com avui, veu i vot decisoris.

I per higiene democràtica, es limitaran tots els mandats dels Consellers no Degans, inclosa la Presidència, a un màxim de dos, establint com un imperatiu que les eleccions a la Presidència del CGAE es convoquin com a mínim amb tres mesos d’antelació i sense que la Presidenta o President de torn pugui anticipar la convocatòria d’eleccions per decisió unilateral.

Així mateix, quelcom que a més considero essencial, és l’establiment de consultes vinculants a totes les advocades i advocats exercents, electrònicament i amb la signatura ACA, en relació als grans temes que afectin la professió o als posicionaments institucionals de l’Advocacia Espanyola, per a evitar l’actual situació, en què unes poques persones els determinen sense cap mena de rigor ni control democràtic.

Fent bandera de la transparència, la bona de debò, aquesta que també brilla avui en el CGAE per la seva absència i possibilitant que siguin els Consellers els qui decideixin les línies mestres de les partides d’ingressos i despeses dels Pressupostos del CGAE, no com succeeix també en l’actualitat, on són uns pocs els que ho decideixen.

I faré, en fi, que els Plens del CGAE no siguin merament informatius sinó deliberatius i decisoris, amb Grups de Treball i Comissions orientats a obtenir resultats a curt, mig i llarg termini en favor de les advocades i advocats que tan dignament exerceixen aquesta professió que ens apassiona.


5 de gener de 2020.

Article publicat originalment en castellà a www.eljurista.eu. Es pot consultar la versió en castellà a través del següent enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *