Nova perspectiva i il·lusió pel futur en el CGAE

Per Jaime Benito Hernández

Candidat a la Presidència del CGAE

En aquest any 2.020 acabat d’estrenar, en el qual el món viu uns canvis importants que afectaran a les nostres vides i el dia a dia dels nostres treballs, és necessari comptar amb una càrrega d’il·lusió i força de cara al futur que s’apropa, per tal de poder fer front de la millor manera possible els reptes que ens trobem pel camí.

Per això, he presentat la meva candidatura a la presidència del Consell General de l’Advocacia Espanyola, amb la meva intenció de poder millorar i ajudar als meus col·legues de professió, als quals tindré l’honor de defensar i representar si comptés amb el suport majoritari de les Deganes i Degans que conformen el Consell. Les propostes que porto en aquesta candidatura, són les següents:

 • Recuperar el prestigi de tots i totes les que pertanyem a aquest món de l’Advocacia tan bonic i que ens omple de satisfacció, i que massa vegades som maltractats per altres actors i professionals del dret (com jutges, funcionaris de l’Administració de Justícia, Lletrats de l’Administració de Justícia, i fiscals), per les Administracions Públiques, pels nostres clients i justiciables i per la Societat en general.
 • Dotar de major veu i poder de decisió als Col·legis i els seus Col·legiats/des, ja que tots/es hem d’estar units/des per tal de poder fer front als diferents reptes que tenim per davant en aquesta nova dècada que ara comencem; conduint a la nostra Advocacia al lloc que sempre ha d’ocupar i que mai hauria d’hagut abandonar.
 • Lluitar incansablement fins a la consideració com a Autoritat Pública de l’Advocat/da en l’exercici de les seves funcions, instant totes aquelles modificacions legals que siguin necessàries per tal d’aconseguir aquest propòsit. No s’ha de tolerar el menyspreu, l’amenaça, i fins i tot l’agressió als nostres companys/es, pel només fet d’estar exercint lliurement la professió que han triat, garant dels drets i llibertats que ens ha donat la nostra Constitució i el nostre Ordenament Jurídic.
 • Tenir i Procurar una relació d’iguals amb les diferents Administracions Públiques. No consentiré que ens tractin amb el menyspreu al qual s’han acostumat a tractar-nos en aquests temps.
 • Defensar aferrissadament a tots els Col·legis i Col·legiats/des, independentment d’on siguin, a quina branca del dret es dediquin, i si són grans, mitjans o petits despatxos, o advocats unipersonals, ja que tots/es pertanyem a aquest Consell i hem d’estar defensats i representats pel mateix.
 • Actualització dels barems que cobren els/les lletrats/des adscrits al Torn d’Ofici, eliminant l’obligatorietat en la seva prestació, i incorporant en la Llei Orgànica d’Assistència Jurídica Gratuïta el cobrament dels honoraris del professional independentment de la concessió, denegació o arxiu de la sol·licitud del justiciable, sent l’Administració, amb tots els seus mecanismes i infraestructures, l’encarregada d’obtenir del justiciable al qual se li ha denegat o arxivat la sol·licitud, el reintegrament dels honoraris al professional.
 • Lluitar contra la precarietat laboral que sofreixen sobretot els/les joves advocats/des.
 • Lluitar contra l’intrusisme professional i la competència deslleial provocada pels despatxos low cost i els que fan demandes massives, en els quals no contracten advocats/des, si no administratius i altres perfils professionals, que no tenen res a veure amb l’Advocacia.
 • Donar veu a tot Col·legi i Col·legiat/da en condicions d’igualtat, amb independència de la massa col·legial que tinguin.
 • Obrir el Consell a tots/es els/les col·legiats/des perquè participin activament en la presa de decisions i en la vida quotidiana del Consell a través dels seus representants col·legiats, els degans i deganes dels respectius Col·legis.
 • En definitiva, fer del Consell General de l’Advocacia Espanyola, un consell més obert i participatiu per a tot Col·legi i Col·legiat/da d’Espanya, fins poder aconseguir que tot aquell que pertanyi a aquesta fabulosa Institució i Professió, senti com a seu el Consell, el qual li empararà en qualsevol àmbit de la seva carrera, defensant els seus interessos com a propis, essent un Consell de tots/es i per a tots/es.

No voldria acabar aquestes paraules, sense fer una especial menció a la meva companya de despatx, SILVIA LÓPEZ QUIVIRA, que tant m’està ajudant en aquesta nova aventura, així com als restants candidates i candidats a la Presidència del Consell General de l’Advocacia d’Espanya, que segur que, si surten triats, faran tot el possible, o almenys ho intentaran, per tal de millorar la nostra molt honorable professió i a totes les persones que la formem. Podent comptar amb la meva ajuda i el meu suport per a tot el que necessitin per tal de donar compliment a aquest objectiu.


9 de gener de 2020.

Article publicat originalment en castellà a www.eljurista.eu. Es pot consultar la versió en castellà a través del següent enllaç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *