La vocació d’un projecte per a l’advocacia

Per Mª Eugènia Gay

Degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Quan vaig assumir el motivador repte de situar-me al capdavant d’una de les corporacions jurídiques més importants d’Europa vaig saber que havia de fer-ho amb un projecte sòlid en el què els seus eixos estratègics responguessin a les necessitats que entenia que s’havien de satisfer des de l’Advocacia com a garant històrica dels drets individuals i de les llibertats públiques.

Per això, haver rebut recentment l’aval de l’Assemblea General -òrgan sobirà de la nostra institució- amb un suport del  82% sobre la gestió realitzada per l’actual Junta de Govern, no només resulta reconfortant, sinó que suposa una onada d’aire fresc i d’energia per encarar aquest últim any de mandat i continuar treballant en benefici de la professió.

La protecció de l’Advocacia de Barcelona en l’exercici del dret de defensa segueix sent el pilar del nostre projecte en el qual s’han sustentat el conjunt de les nostres accions mirant sempre pel benestar dels advocats i advocades. Així, des de la CRAJ procurem garantir els drets que els companys i companyes tenen en la seva relació amb l’Administració de Justícia, canalitzant les eventuals incidències que es produeixen en l’àmbit de la nostra demarcació de manera àgil, ràpida i eficaç.

En un Estat de Dret, la independència de l’Advocacia resulta tan elemental com la imparcialitat del jutge, ja que no oblidem la important missió que l’ordenament jurídic ens encomana i que troba la seva empara en l’article 24 de la Constitució Espanyola. A més, els advocats i les advocades des de temps immemorials ens hem ocupat de la defensa gratuïta de la ciutadania a través del Torn d’Ofici, vetllant els Col·legis per la prestació d’aquest servei en igualtat de condicions perquè el dret de defensa arribi a tots i a totes, fent realment efectiva la tutela prevista a la Carta Magna.

Aquestes importants funcions exigeixen per la nostra part de més i millors serveis; i per aquest motiu continuarem fomentant una formació jurídica de qualitat que permeti als advocats i les advocades adaptar-se als avatars d’un mercat laboral que resulta ser cada vegada més global, complex i competitiu. La formació contínua i gratuïta seguirà sent un dels pilars de la Corporació per estar al dia de les principals novetats tan jurisprudencials com legislatives del nostre ordenament jurídic; treballant des de la Comissió de Cultura i les seccions per comptar amb les ponències d’experts de primer nivell en congressos, cursos i conferències.

Precisament, el confinament ha servit per consolidar un projecte que feia temps que es venia gestant per part de l’actual Junta de Govern, la formació en línia, l’impuls ha estat possible gràcies a la generositat de molts professionals, que repartits per tota la geografia espanyola han compartit la seva experiència en Càpsules Formatives, Webinars i Sessions Online de tota mena. 

La tecnologia ha demostrat ser inseparable del servei que hem de prestar en el marc de l’era digital en què vivim i per aquest motiu vàrem crear la Comissió de Transformació Digital que ha tingut un paper destacable de manera transversal en la nostra Corporació; sent un dels projectes més ambiciosos del nostre programa -que veurà la llum en els pròxims dies- la creació d’una autèntica seu virtual que permetrà realitzar telemàticament nombrosos tràmits, i que comptarà amb un alt grau de personalització d’acord amb les necessitats individuals de cada col·legiat i col·legiada. 

Així mateix, aquesta insòlita situació ens ha servit per entreveure alguns canvis que han de transcendir més enllà de l’actual conjuntura per dignificar la Justícia, com l’ús generalitzat de les videoconferències com a aposta ferma de l’ICAB per a la transformació i modernització de l’Administració de Justícia; possibilitat que, d’altra banda, ja es contempla en l’article 230 LOPJ en el desenvolupament de la funció jurisdiccional sense cap minva de les garanties processals, i que ja es va venir reclamant a les 15 propostes per a una justícia digna que el Col·legi va traslladar en el seu moment al Ministeri de Justícia. 

Altres àmbits pels quals aquesta Corporació també treballa de manera decidida per apropar la Justícia als estàndards europeus són la promoció dels mètodes ADR -com la mediació o l’arbitratge- o el reforç d’un dret preventiu basat en la cultura de la negociació i el pacte. Així mateix, seguim lluitant contra la precarietat laboral que pateix l’Advocacia jove per facilitar la seva entrada al món professional mitjançant l’impuls de la borsa de treball, la tasca de la Comissió de Prospectives Socioprofessionals i la defensa que des del GAJ s’exerceix en interès d’aquest col·lectiu per accedir a una ocupació digna. D’altra banda, no oblidem la nostra missió de continuar reforçant la vocació internacional del Col·legi com a membre de les principals associacions jurídiques a nivell mundial, que tants beneficis reporten a les persones col·legiades i que ens permet estar al dia i fer front als desafiaments que ens esperen en el futur. 

Un dels grans objectius de l’actual Junta de Govern ha tingut el seu desenvolupament en el Pla d’Igualtat ICAB 2018-2021, que va néixer amb el propòsit d’anar més enllà de la pròpia estructura interna de la Corporació perquè tant despatxos com societat civil poguessin inspirar-se i fer de l’equitat una realitat incontestable, plena i sense excepcions. Amb aquest esperit, seguirem duent a terme accions en defensa de la formació amb perspectiva de gènere i en pro de la sensibilització del talent femení per acabar amb la infrarepresentació de les dones en els òrgans de decisió i representació; sense oblidar tampoc la lluita contra l’execrable violència de gènere o el tràfic d’éssers humans. 

I no resulta menys important l’impuls que des de la Comissió de Normativa es porta a terme per a la millora de l’ordenament jurídic sobre aquells aspectes que afecten de manera essencial tant a l’exercici de la nostra professió com a les necessitats socials més urgents, fent seguiment de projectes normatius, proposant esmenes i preparant propostes, com la referida a la clàusula “rebus sic stantibus”, les formulades al projecte de llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència, o les relatives a les mesures derivades de l’COVID-19 en l’àmbit de la justícia. 

La funció social de l’Advocacia resulta innegable, i en aquest sentit he d’agrair a l’actual Junta de Govern el seu compromís per un projecte que s’ha desplegat en sintonia amb els drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Un projecte el qual la seva vocació m’impulsa a seguir treballant per continuar reforçant la posició de la nostra Corporació tant a nivell nacional com internacional i el prestigi de l’Advocacia com a professió que està cridada a liderar els transcendentals reptes que ens depara el Segle XXI.


20 d’octubre de 2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *