+ ICASBD, per un col·legi més proper a l’advocacia dels partits de Sabadell i Cerdanyola

Per Marc Remolà.

Candidat a Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

El proper 17 de desembre de 2020, entre les 10 i les 19 hores, es duran a terme  les eleccions parcials de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, on sortiran a elecció set  càrrecs, entre ells,  els de Degà, Secretari/a, Diputats/des Segon/a, Quart/a, Sisè/na, Bibliotecari/a.

En aquestes eleccions s’hi han presentat tres candidatures completes  i també, s’hi presenta un col·legiat pel càrrec de bibliotecari.

En el meu cas, encapçalo la candidatura anomenada “+ icasbd” i em presento pel càrrec de Degà, i vull que la meva candidatura sigui la candidatura d’un  canvi real a l’actual icasbd.

La candidatura de “+icasbd” està formada per companys i companyes amb experiència a la vida col·legial com d’altres que per primera vegada accedeixen a participar a la institució, però, segons ens manifesta, amb molta il·lusió.

La meva candidatura té com a principals objectius el de sumar esforços i multiplicar-los, amb un equip humà molt unit que té com a principal objectiu treballar, lluitar i satisfer les necessitats de tots els col·legiats i col·legiades.

En aquest sentit, destaco la necessitat de què els companys i companyes votin la candidatura en conjunt, doncs, aquest ha estat el sentit de muntar un equip equilibrat i amb capacitat humana i tècnica pel compliment de tots i cadascun dels objectius marcats al programa, evitant, d’altra banda, situacions de divisió interna produïdes en aquests dos últims anys i que no han beneficiat la institució col·legial ni als propis col·legiats, que han vist aturada l’activitat i abandonats durant l’última pandèmia.

El meu objectiu és tenir una junta més propera i accessible als advocats i advocats que formen part d’aquesta institució vallesana, i governar-la amb transparència, eficiència i eficàcia.

En aquest sentit, vull posar de manifest, que, es fa una aposta de futur, i sobretot, en la Jove Advocacia, essent la única candidatura que té en la mateixa dos ex-presidents de l’esmentada agrupació, i que, a més presenta com a Diputada Segona a la seva Secretària actual, Davínia Martínez; proposant, a més, una reforma estatutària en la que el President/a de la Jove Advocacia estigui a la Junta de Govern amb veu i vot.

La candidatura vol un col·legi que sigui útil i presti serveis al col·legiat, i, que, el pagament de la quota tingui com a contraprestació un més i millor col·legi, amb més i millors serveis pels col·legiats, i unes millors seus col·legials i un nou edifici judicial. 

En aquest sentit, no només es voldran formentar acords per obtenir descomptes en serveis i compres pels col·legiats, sinó també obtenir acords amb entitats financeres no només per millorar el finançament del col·lectiu, sinó per aconseguir que els clients tinguin finançament per poder fer front als serveis dels nostres col·legiats, millorant així el sistema de cobrament dels serveis que prestem.

També es vol ajudar a l’advocacia a l’inici, i es vol crear un servei d’assessorament i orientació per ajudar a la creació de despatxos, així com millorar i fomentar les borses de treball i de lloguer de despatxos, sense oblidar el “co-working”.

A la vegada vull posar de manifesta que fem una aposta molt important per la conciliació familiar, i considerem, que, aquesta és una gran repte que té pendent l’advocacia institucional, no només demanant el compliment dels protocols en supòsits de maternitat i paternitat, sinó també començar a adoptar una cultura que permiti conjugar la família amb la feina, i adoptant també mesures que garanteixin la desconnexió digital.

D’altra banda, no voldria acabar sense referir-me a la pandèmia, que ens ha demostrat que cal apostar per la innovació digital, i en aquest sentit, els col·legis professionals han d’estar adaptats per poder oferir tots els serveis online, essent la millora en aquest un element essencial, fins al punt, de què hauríem tots de poder portar el nostre col·legi a la “butxaca”. La innovació digital, les aplicacions i l’aposta i foment de les “LegalTech”

és un element essencial pel futur de la nostra advocacia, i la reinvenció de la professió passa per aquí i els col·legis professional tampoc poder donar l’esquena a una realitat.

En aquest mateix sentit, la formació online i en “streaming” ha de ser una prioritat, i la garantia de formació, fins i tot, en les situacions adverses com les que hem viscut, també, doncs, cal garantir en tot moment la formació continuada dels companys . La formació s’ha d’adaptar a les necessitats que sorgeixin en cada moment i ser de qualitat.

Per acabar, que no oblidem el torn d’ofici, i amb la petició de nous torns (discapacitats i contenciós-administratiu) i la millora dels mòduls retributius, ni la mediació ni la solució alterna, així com la mediació i els ADR, davant la situació de col·lapse judicial.

En conclusió, vull posar de manifest que volem més en tot, essent una candidatura fresca, àgil, propera, útil i al servei dels col·legiats i col·legiades, volem +icasbd, i un col·legi +a prop.


16 de desembre de 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *