Crònica del seminari sobre Ocupació i Atur Juvenil

Per Víctor Díaz
Barcelona,
 
 

L’equip de El Jurista torna a cobrir un esdeveniment de gran importància i actualitat: el seminari sobre l’Ocupació i Atur Juvenil, organitzat pel Grup de Recerca dels Drets laborals dels treballadors espanyols i estrangers (DRLATES) juntament amb l’Aula Iuslaboralista – UAB.

La realitat laboral dels joves: precarietat, atur, temporalitat, prestamisme.

L’auditori ha comptat amb la participació de ponents especialitzats en la matèria. En primer lloc ha pres la paraula el Sr. Josep Maria Rañé i Blasco, en qualitat de President del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. A continuació ha pres la paraula el catedràtic de dret del Treball Sr. Jaime Cabeza Pereiro.

La primera ponència ha versat, en síntesi, de l’anàlisi de la realitat del mercat de treball dels nostres dies des el prisma de la ciència política. S’ha proporcionat a l’auditori les dades oficials del Consell de Treball de Catalunya pel que fa l’atur juvenil: situat en el 70%, del qual el 45% dels joves aturats no disposen d’estudis mitjos o superiors. El ponent ha destacat la relació directa entre ocupació i nivell formatiu dels joves, al marge de si el treball que desenvolupen els joves ocupats està relacionat amb els estudis que han cursat. “L’auge del treball temporal entre els joves i l’atur de llarga durada condueixen a la pobresa i l’exclusió social”, senyala el ponent. “Hi ha dos perfils d’aturats: els que van i venen de l’atur degut al treball temporal, i els que no surten de l’atur. Les polítiques d’ocupació són la clau per a aquests últims, però es necessiten majors partides pressupostàries”, conclou.

victor1
Un grup de joves fan cua a l’atur mentre esperen una feina.

En prendre la paraula el Sr. Jaime, ha abordat la matèria des l’àmbit jurídic. A ningú se li escapa el detall que la legislació laboral ha canviat considerablement en els últims anys, i és aquest aspecte el que el ponent ha volgut tractar en primer lloc. Com a primera idea clau de la ponència, trobem la flexibilització del mercat de treball motivada per l’ excessiva protecció del dret laboral al treballador, segons s’argumenta des algunes agrupacions polítiques tant a la Unió Europea com a àmbit estatal. “La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales (…) pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años”, destaca un fragment del preàmbul de la Llei de Reforma Laboral 3/2012 de 6 de juliol. Des la Unió Europea s’han aprovat mesures per pal·liar els efectes de l’atur juvenil, a model d’exemple la Recomanació del Consell 28/01/2013 pel que s’estableix el Fons Social Europeu en garantia juvenil, del qual estem a l’espera de valorar els seus efectes a llarg termini. Altres qüestions no menys importants tractades durant la ponència són la contractació eventual, el contracte formatiu i el prestamisme laboral protagonitzat per les Empreses de Treball Temporal, fent al·lusió al marc normatiu vigent: Llei 14/2013, de 27 de setembre, de mesures de suport a l’emprenedor; i el Real Decret Legislatiu 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributaria i financera.

Al llarg del debat que ha seguit a les ponències, ambdós ponents coincideixen en la necessitat de millorar la formació proporcionada als aturats, així com en la promoció del treball de qualitat no només per oferir bones condicions laborals, també per garantir l’estabilitat laboral i la consolidació de l’empresa en el mercat.

Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *