“Volem fer que el dret sigui senzill, accessible i assequible per a tothom”

Per A. Salvador i Gisela Roig

En Diego compta amb set anys d’experiència en el sector legal. Va començar com a Staff de Redacció de Mementos en Lefebvre-El Derecho, fins que es va incorporar a l’equip de Rocket Lawyer España el juliol de 2016. És llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i té un màster en assessoria d’empreses, així com cursos internacionals sobre nous models de negoci.

Com funciona Rocket Lawyer? Quins son els clients principals del servei que oferiu?

Rocket Lawyer és una plataforma pionera en l’àmbit mundial del sector legal i en particular del legaltech que aplica les noves tecnologies a l’àmbit del Dret. El funcionament és molt senzill, en un llenguatge comprensible per tothom, posa a disposició de tots els usuaris un primer nivell d’informació gratuït a través de les guies legals –actualment unes 200- consultables en tot moment. A partir d’aleshores, l’usuari que s’ha informat sobre un tema legal, té la possibilitat de crear ell mateix un document legal automatitzat, personalitzat i adaptat a les seves necessitats –per exemple, un contracte o una carta- en pocs minuts i guiat pas a pas per la plataforma a través d’un conjunt de preguntes clau. Finalment, i en el supòsit de que l’usuari necessiti un major nivell d’assessorament, pot contactar amb un advocat de la nostra xarxa de col·laboradors, que l’atendrà ràpidament i de manera privada per donar-li una primera orientació gratuïta sobre l’assumpte legal.

El nostre públic objectiu va des de particulars, famílies i autònoms fins a petites empreses; és a dir, el tipus de públic que busca solucionar els seus assumptes legals a internet.

Els “advocats a l’escolta” treballen exclusivament per Rocket Lawyer? Poden derivar les consultes als seus propis despatxos posteriorment?

En cap moment Rocket Lawyer demana exclusivitat als advocats de la seva xarxa de col·laboradors ni els cobra per estar presents i visibles a la plataforma. L’acord al que s’arriba amb ells està basat en una simple relació win-win que podran compatibilitzar perfectament amb la seva ocupació habitual o amb altres plataformes. En un primer moment, nosaltres posem en contacte un usuari subscrit a Rocket Lawyer que necessita major nivell d’assessorament per a que li puguin respondre de manera gratuïta la primera consulta. Posteriorment la relació que es formuli a través d’aquesta primera consulta serà una relació client-advocat típica en la que Rocket Lawyer ja no hi participa i que, per suposat, serà cada despatx qui la gestioni.

Es pot oferir un bon servei de consulta on-line amb un formulari que accepta 1 o 2 frases com a màxim? Com segueix el feedback amb el client que re-pregunta?

La plataforma facilita als usuaris un sistema en el que amb unes poques línies poden exposar el seu assumpte per a que l’advocat es pugui fer una primera idea del tema legal que els preocupa. Per suposat que això es fa pensant en el primer contacte; és amb la trucada quan l’usuari podrà començar a aprofundir en el seu cas i d’on naixerà la relació client-advocat clàssica –el despatx de l’advocat es posarà a disposició del client.

Evidentment durant el procés en el que es posa a l’usuari en contacte amb l’advocat, també s’inclou una col·lecta de dades sobre l’experiència que ha tingut l’usuari durant el servei i sobre l’advocat que l’ha atès; i això és el que a nosaltres ens permet millorar -sempre orientats en la satisfacció del client.

Quins son els objectius que us heu fixat pel vostre primer any d’aterratge a Espanya?

Entre els nostres objectius està el de difondre els valors de Rocket Lawyer, és a dir, fer que el dret sigui senzill, accessible i assequible per tots. Per això posem a disposició dels usuaris documentació jurídica informativa gratuïta, així com un accés a un fòrum d’advocats igualment gratuït.

En aquesta mateixa línia, volem aconseguir que l’experiència de l’usuari sigui la millor possible, així que als 10 anys d’experiència en la millora continuada de la plataforma des del seu llançament a EEUU, hi volem sumar totes les evolucions que siguin necessàries per a seguir millorant cada dia. Evidentment, som una empresa i el nostre objectiu últim és el de posicionar-nos com a plataforma líder a Europa conforme puguem anar obtenint una major presència consolidada als principals països europeus, entre els quals, Espanya.

Quin impacte preveieu que tindreu sobre l’advocacia espanyola?

Estem aquí per ajudar a que l’advocacia espanyola es pugui seguir adaptant a la transformació digital. Actualment un de cada dos ciutadans que té un problema legal recorre a internet, i aquest percentatge seguirà creixent; per tant, és evident que el nou mercat en el que els advocats han de ser visibles, actius i han d’estar ben posicionats, és en plataformes com Rocket Lawyer, que ajuda als Advocats en aquest procés de transformació.

Hi ha reticències de l’advocacia tradicional cap als nous conceptes de prestació de serveis jurídics com pot ser Rocket Lawyer?

Els advocats com a prestadors de serveis sempre han entès i s’han adaptat a les necessitats dels seus clients. A Espanya hem arribat a un acord de col·laboració amb la Confederació Espanyola d’Advocats Joves (que conta amb més de 50.000 advocats agrupats). Tan la seva presidenta Mara Monreal com la seva Junta Directiva tenen una visió pràctica de la transformació digital de la societat actual i han decidit recolzar el nostre projecte, cosa que ens honra. Estem segurs que serà una relació beneficiosa per ambdues parts i que el conjunt de l’advocacia anirà veient que utilitzar com a aliat a Rocket Lawyer en el seu dia a dia, els ajudarà a continuar exercint la seva professió adaptant-se a la realitat social existent.

Creieu que la digitalització de la prestació de serveis jurídics n’està provocant la seva democratització?

El que realment provoca aquest fet és el canvi en la forma de pensar per part dels operadors del món jurídic. La digitalització no és sinó el canal, el mitjà pel qual els operadors jurídics faciliten l’accés a la informació legal als ciutadans i democratitzen l’accés a un assessorament legal de qualitat.

La democratització dels serveis jurídics estarà sempre orientada a “commodities”?

En el nostre cas, democratitzar els serveis jurídics té a veure amb facilitar l’accés al Dret als usuaris a través dels diferents nivells de serveis que oferim, posar a disposició dels usuaris informació jurídica comprensible per tots i de manera gratuïta, possibilitar que a un preu assequible, qualsevol ciutadà, encara que sigui lego en dret, pugui crear un document legal ell mateix i facilitar l’accés a advocats de qualitat presents a la nostra plataforma. De cara al futur, seguirem evolucionant i adaptant els nostres nivells de serveis en funció de les necessitats dels usuaris i els valors ressenyats de Rocket Lawyer.

Cap a on s’està innovant actualment en el sector jurídic? I cap a on creieu que hauríem de centrar els nostres esforços per innovar en els propers anys?

Existeixen molts exemples d’innovació en el sector jurídic a nivell mundial cap als que ens hauríem de centrar en un futur proper, per exemple, els contractes intel·ligents o “Smart Contract”, programa informàtic que facilita, assegura i fa complir i executar acords registrats entre persones i organitzacions. Així mateix, la utilització del Big Data i de la Intel·ligència Artificial estan ajudant a innovar el nostre sector. Ja existeixen algoritmes de predicció de sentències que poden generar resolucions correctes en percentatges molt alts. Aquest sistema serà una eina molt útil que ajudarà als jutges, sense substituir-los, de la mateixa manera que les plataformes de legaltech com Rocket Lawyer ajudaran però no substituiran els advocats.

Creieu que estem davant de l’era de la revolució de la legaltech?

La transformació digital no és exclusiva del sector legal, és un fenomen global que afecta a tots els àmbits de la societat, i com ha passat en altres sectors, el sector legal està evolucionant en aquest sentit, essent la legaltech un dels motors que impulsen aquest canvi.

Com heu pensat compatibilitzar els vostres serveis amb el sistema de justícia gratuïta que es presta a Espanya? A la seva pàgina web recullen que “mucha gente no tiene la ayuda que necesita debido a los costes legales y la complejidad de los procesos judiciales”. El seu servei està especialment dirigit a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica…

No, el nostre servei no està especialment dirigit només a aquest col·lectiu en particular, la nostra idea és facilitar l’accés a un servei legal de qualitat, amb un producte senzill, accessible i de fàcil ús, a preus assequibles per al conjunt de la ciutadania.

Aquelles persones, que en atenció al seu nivell de recursos econòmics puguin sol·licitar assistència jurídica gratuïta per part de l’Estat, per suposat, també podran accedir als diferents serveis gratuïts que oferim a la nostra plataforma, com realitzar preguntes al fòrum o consultar les nostres guies legals obertes.

Alguns dels seus formularis ofereixen models molt estandarditzats que no observen les possibles variacions que hi pugui haver dins d’un contracte. Per exemple, en el model de conveni regulador de divorci no s’inclou la possibilitat d’acordar una guàrdia i custòdia exclusiva sinó que, en tot cas, es preveu una guàrdia i custòdia compartida. S’informa d’això als clients? Es pot substituir una assessoria legal pels formularis que vostès faciliten? Estan treballant per a desenvolupar més opcions dins dels models de contractes que ofereixen?

Respecte els nostres documents, intentem simplificar al màxim el seu contingut perquè siguin entenedors pels usuaris, i a la vegada, compleixin amb la seva funció legal. Sí, informem als clients, i procurem oferir en el document diferents opcions sempre que això no afecti a la seva simplicitat. Però en cap cas els nostres formularis pretenen substituir la feina d’una assessoria legal, precisament per això posem a disposició dels usuaris el servei Advocat a l’Escolta en el que podran entrar en contacte amb un advocat de la nostra xarxa. En aquests moments, el nostre web inclou una llista de documents que, evidentment, s’incrementarà progressivament.

Els serveis que vostès ofereixen, no impliquen, en certa manera, tirar-se pedres sobre la pròpia teulada? És a dir, després de veure el seu lloc web, pot semblar que un advocat resulta fins i tot prescindible si es fan servir els mecanismes que vostès ofereixen en les matèries que vostès ofereixen. És així? És aquest el seu objectiu final?

En absolut, el paper dels advocats a l’hora d’assessorar és molt destacat a la nostra plataforma, tan en termes de visibilitat com en el pes que tenen a l’hora de dur a terme els diferents serveis que oferim als nostres clients. Els advocats son la pedra angular que dóna un valor afegit a la nostra plataforma i la diferencia d’altres webs del sector que només ofereixen documentació prescindint de la visió experta dels advocats. D’aquesta manera, els advocats tenen la possibilitat d’establir nous contactes amb clients potencials accedint, alhora, a un públic que no tenien disponible abans.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *