El Parlament admet a tràmit la proposició de llei per prohibir l’ús d’animals al circ

Per Josep Mª Ribalta
Barcelona, 
 
 

El Parlament ha admès a tràmit aquest dimecres la proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals per prohibir els espectacles de circ amb animals, presentada conjuntament per CIU, ERC, PSC, ICV-EUIA, i CUP.

El Ple del Parlament ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades pels grups del PP i C’s per 27 vots a favor i 101 en contra, donant llum verda a la tramitació de la referida iniciativa legislativa.

La proposició, dins l’exposició de motius de la qual es fa referència a l’article 2 de la Llei de Protecció d’animals, que reconeix als animals com a “éssers vius dotats de sensibilitat física i psíquica i també de moviment voluntari”, justifica la necessitat d’aquest vet asseverant que “la naturalesa transitòria dels circs i la vida constant de confinament, privació d’estimulació i frustració que porten els animals al circ, els condueix a estats neuròtics i comportaments repetitius i estereotipats, com ara bressolar-se, moure’s incessantment en cercles dins les gàbies, mossegar o automutilar-se”.

El text pretén afegir un apartat a l’article 6.1 del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, que permeti incloure els espectacles de circ dins les activitats en les quals es prohibeix l’ús d’animals, juntament amb altres activitats ja vetades com les baralles de gossos o les matances públiques d’animals -articles 6.1.a i 6.1.c de l’esmentat Decret-.

Malgrat que l’existència en la Llei de Protecció dels Animals dels articles 5.d, –“prohibició de mantenir animals en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat de l’animal”5.j“prohibició d’exhibir-los de manera ambulant”– i 5.m“prohibició de mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament”– podria semblar un argument suficient per qüestionar l’adequació a la normativa de molts dels circs que en l’actualitat organitzen espectacles arreu de Catalunya, aquests no han vist perillar la seva continuïtat fins a l’admissió a tràmit d’aquesta proposició de llei que planteja l’establiment d’una prohibició explícita de l’ús d’animals en activitats circenses.

josep
Animal de circ engabiat. Font: WordPress

La tramitació d’aquesta iniciativa legislativa pot trobar com a referent a nivell internacional l’article 10.b de la Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978, aprovada per la UNESCO i per la ONU, segons la qual “les exhibicions d’animals i els espectacles que es serveixin d’animals són incompatibles amb la dignitat de l’animal”.

La modificació de la Llei de protecció dels animals que preveu la proposició de llei suposaria un pas més en l’augment de l’àmbit de la protecció jurídica dels animals a Catalunya, als quals l’article 511-1.3 del Codi Civil de Catalunya exclou del concepte jurídic de “coses”. Augment que en cap cas considera als animals com a subjecte jurídic, però sí com a objecte de necessària protecció.

Catalunya es convertirà així, de culminar-se tots els tràmits parlamentaris necessaris per a l’aprovació de la llei –fet altament probable tenint en compte l’ampli consens vist dimecres al Parlament- en la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en prohibir aquest tipus d’activitats. Tot i l’avenç que suposa això, podem trobar en el dret comparat diversos exemples de països que ja han seguit l’exemple de Bolívia, que el 2009 va convertir-se en el primer país en prohibir l’ús d’animals en circs.

Així, Xipre o Grècia han il·legalitzat la utilització de tot tipus d’animals en circs, mentre que països com Àustria o Croàcia han optat per aplicar el vet només als animals salvatges.

Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *