La importància del Compliance i la Prevenció de Riscos Corporativa

Per Èric Plaza
Barcelona,
 
 

Cada dia és més important disposar d’especialistes que s’encarreguin que les empreses compleixin amb la legalitat vigent i minimitzin riscos amb la finalitat d’evitar ser sancionats i/o fracassar com a empresa. No obstant això, quan es pensa en advocats, jutges, fiscals i en general, qualsevol figura relacionada amb el dret, normalment es pensa en ells com a professionals que resolen problemes ja existents, i rares vegades, com a professionals encarregats d’evitar i/o prevenir aquests problemes.

Així, és molt probable que el públic no hagi sentit parlar d’aquestes dues figures: el Departament de Compliance i el Departament de Riscos Corporatiu. I és que, malgrat la importància que tenen aquestes dues figures, són pràcticament desconegudes per a la majoria d’empreses, especialment per a petites i mitjanes que, de fet, són el tipus d’empreses majoritàries en la nostra societat.

  • El Compliance o compliment normatiu, és el departament de l’empresa que ‘legalitza’ internament les actuacions del nostre negoci. Si bé és cert que pot guardar certa similitud amb un departament legal, hem de tenir en compte que el compliance verifica i comprova que les actuacions exclusivament internes de l’empresa compleixen amb la Llei. L’objectiu, per tant, és clar: evitar ser sancionats i ser imputats per delictes.
  • El Departament de Prevenció de Riscos Corporatiu, per la seva banda, pretén reduir al mínim el nivell de risc al que se sotmet una empresa pel simple fet d’existir. Si bé, és cert, que aquest departament pot guardar molta relació amb el de compliance (poden estar perfectament interrelacionats i/o fusionats), la Prevenció de Riscos Corporativa també hauria de tenir com a objectiu aconseguir la més eficient organització empresarial possible i, alhora, fer una previsió dels riscos als quals s’enfronta l’empresa en la seva activitat.

Per tant, mentre el compliance ‘compleix amb la Llei’, la prevenció de riscos intentar evitar l’incompliment i altres riscos a través de l’observança de totes les possibilitats de fracàs en una empresa. Això implica que en funció del valor essencial de l’empresa, aquest departament podrà estar situat en un o un altre segment. Així, per exemple, si una empresa important de vehicles té com a valor diferencial la qualitat de les seves peces, el departament de riscos podrà estar situat al costat del departament de qualitat i/o màrqueting, mentre que en una altra empresa el departament de riscos podrà estar situat en la part final del procés, com podria ser al costat del departament encarregat de formalitzar contractes, pagaments i venda entre l’empresa i el client.

La interrelació entre la prevenció de riscos corporativa i el compliance és inevitable, ja que un dels riscos als quals ens veurem sotmesos serà la de l’incompliment normatiu. Però és que a més, el departament de prevenció de riscos no solament valora el risc legal, sinó que pretén minimitzar el risc en totes les actuacions de l’empresa, des que es pensa en una idea, passant pel seu desenvolupament, fins a la seva posada a disposició en una tenda.

El risc existeix a tot arreu, i la previsió i la planificació en cas de problemes és essencial per resoldre-ho correctament, minimitzar el dany i no perjudicar ni la imatge ni els comptes de la nostra empresa, per molt petita que pugui ser.

Aquest tipus de departaments, potser amb noms diferents, solen ser bastant comuns en les grans empreses, ja sigui mitjançant departaments establerts en l’organització interna de l’empresa, com a través d’una externalització de serveis. No obstant això, no trobem la mateixa situació en les empreses majoritàries del nostre entorn: les petites i mitges empreses.

Si ambdues figures són tan importants, per què són àmpliament desconegudes per a aquest tipus d’empreses?

Hi ha qui diu que es basa en dos aspectes bàsics:

  • D’una banda, el desconeixement de la Llei, ja que generalment no acudim a un advocat fins que no es té un problema cridant a la porta i no ens preocupem de les lleis fins que hi ha reclamacions. I, d’altra banda, per un tema cultural, que té molt a veure amb un costum de deixar-ho tot para última hora.
  • És possible que el problema també pugui ser d’índole econòmica quina empresa petita estaria disposada a incorporar un departament sol per a efectes preventius? Aquells que puguin pensar que invertir en probabilitats és malgastar, han de tenir en compte, per exemple, que no respectar la Llei Orgànica de Protecció de Dades pot suposar-nos multes de fins a 600.000€ Quin negoci vol assumir semblant sanció? Probablement cap. Això serveix com a indicador per veure que l’èxit del nostre negoci dependrà precisament de complir la Llei i de minimitzar riscos i que, a la llarga una inversió preventiva ens serà tremendament més econòmica que una acumulació de sancions.
Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *