Pot acomiadar-se verbalment?

Les feines de bon veïnatge

Els treballadors fixes discontinus i l’excedència voluntària