La quantia de la pensió d’aliments en procediments de divorci amb fills.

Per Pilar Hernández Martínez
Tarragona, 
 
 

Quan es produeix un divorci, i hi ha fills, un dels principals problemes que es planteja sol estar relacionat amb la qüestió econòmica respecte a la manutenció dels mateixos, devent procurar els progenitors una pensió per a aliments, la qual és irrenunciable.

Així doncs, s’entén per aliments, de conformitat amb el que estipula l’article 237.1 del llibre segon del Codi civil de Catalunya (CCAT) d’acord amb el que indica l’article 142 del Codi Civil (CC), tot el que és indispensable per al manteniment, habitatge, vestit i assistència mèdica de la persona alimentada, i també les despeses per a la formació si aquesta és menor i per a la continuació de la formació, un cop assolida la majoria d’edat, si no l’ha acabada abans per una causa que no li és imputable, sempre que mantingui un rendiment regular. Així mateix, els aliments inclouen les despeses funeràries, si no estan coberts d’una altra manera.

Realment, calcular una pensió per a l’alimentació dels fills en cas de divorci no és gens fàcil, i ho complica més encara el fet que no hi hagi paràmetres legals vinculants. És per això que, sempre cal fer un estudi de la situació laboral i econòmica dels progenitors, per establir la quantia de la pensió, que haurà de ser, en tot cas, proporcional a les possibilitats econòmiques de qui la dóna (el alimentant) i a les necessitats de qui la rep (l’alimentat).

En qualsevol cas, els jutjats de família determinen la quantia de la pensió d’aliments tenint en compte els ingressos nets dels progenitors, el nombre de fills, les seves edats i les situacions especials que envolten cada llar. De fet, si algun dels fills té una malaltia o un grau de discapacitat, la quantia de la seva pensió alimentària serà superior.

Cal destacar que el 2008, en una trobada de jutges de família, es va acordar establir un barem per objectivar les quanties d’aquestes pensions, el que va derivar en l’elaboració per part del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a proposta del Grup de treball de jutges de família, d’unes taules orientadores per a la determinació de les pensions alimentàries dels fills adaptades a la jurisprudència i elaborades amb bases científiques.

pilar

Quina finalitat tenen les taules orientadores o calculador de pensions?

L’existència d’un sistema de taules o barem facilita en gran mesura la possibilitat d’acords tant en la fase preprocessal com durant la tramitació del procediment de divorci. Si bé, comporta un increment dels processos consensuals, socialment es genera un clar estalvi ja que els processos de mutu acord requereixen menys despesa i minimitzen la càrrega de treball en Jutjats i Tribunals. Fins i tot en els processos contenciosos sistema de Taules presenta nombrosos avantatges en augmentar la previsibilitat de la resposta judicial, unificar aquesta en supòsits similars, augmentar en la seguretat jurídica i en definitiva donar resposta a les demandes plantejada pels operadors jurídics.

En una de les darreres jornades anuals de Jutges i Magistrats amb competència especialitzada en assumptes de família es va aprovar la següent conclusió “Es considera un instrument molt útil en l’exercici de la funció jurisdiccional en els processos de família, comptar amb una Taula orientativa per a la fixació de les pensions alimentàries dels fills, ja que incrementa els nivells de previsibilitat de la resposta judicial, augmenta la seguretat jurídica i facilita acords i solucions d’auto-composició en aquest tipus de processos, evitant en bona mesura els costos socials dels processos contenciosos”.

Tots els operadors jurídics així com els ciutadans tenen accés a l’aplicació en línia de càlcul de pensions alimentàries que es troba a la pàgina web del Consell General del Poder Judicial.

Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *