Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms
Home » Archives by category » Pràctica Jurídica (Page 22)

La responsabilitat contractual de les agències de viatges

La responsabilitat contractual de les agències de viatges

Les agències de viatges assumeixen l’obligació de complir tot allò pactat segons el contracte i el pamflet de viatges, que és vinculant.…

La ineficàcia de la reforma laboral

La ineficàcia de la reforma laboral

L'eficàcia de la reforma laboral efectuada pel govern de Mariano Rajoy, analitzada estadísticament. …

La possible solució al problema dels proveïdors impagats

La possible solució al problema dels proveïdors impagats

"La greu situació de crisi econòmica ha generat que moltes entitats locals incompleixin el pagament de les obligacions que han contret amb els seus proveïdors"…

Prestació per atur, condicions i característiques per a la seva percepció

Prestació per atur, condicions i característiques per a la seva percepció

“Amb una taxa a Espanya de més de cinc milions d’aturats, sembla lògic analitzar qui són els qui poden accedir a la prestació d’atur i les característiques que tindrà la…

El tribunal de “contes”

El tribunal de “contes”

El Tribunal de Comptes, òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l’Estat, i, alhora, del sector públic, a anàlisi. …

La protecció integral de la dona a la llum de la Directiva 2011/99/UE

La protecció integral de la dona a la llum de la Directiva 2011/99/UE

És necessari que es vagin perfeccionant els instruments de protecció de la dona, propiciant la igualtat de l’home i la dona, i eradicant tot sotmetiment de la dona a l’home.…

La responsabilitat dels socorristes

La responsabilitat dels socorristes

Anàlisi de la responsabilititat civil i penal dels socorristes.…

Mètodes de frau fiscal

Mètodes de frau fiscal

"Doble irlandès", "Sandwich holandès", "Truita de riu", no són plats d'un menú, són mètodes de frau fiscal, a Espanya és tan elevat gràcies a la gran varietat de mètodes per…

Escoltes de les converses entre advocats i clients

Escoltes de les converses entre advocats i clients

La regulació de les escoltes de les converses entre advocats i clients a anàlisis. …

Opinions carregades de pólvora

Opinions carregades de pólvora

El cas de Pablo Hásel; La llibertat d'expressió és un dret fonamental, però es tracta també d'un dret sense límits?…

Un euro per recepta

Un euro per recepta

L'Estat portarà front els tribunals a la Generalitat de Catalunya per la taxa d'1 euro per l'expedició de receptes. A anàlisis aquesta taxa.…

Els deutors hipotecaris sense recursos

Els deutors hipotecaris sense recursos

Anàlisi sobre la protecció dels deutors hipotecaris sense recursos a través de la nova regulació via el Reial Decret-Llei 6/2012.…

La regulació dels lloguers: present i futur pròxim

La regulació dels lloguers: present i futur pròxim

Amb 1,8 milions d'habitatges de lloguer i 3 milions de vivendes buides, l'Executiu modifica la Llei per tal de fomentar el mercat de l'arrendament.…

Drets d’informació i autonomia a l’àmbit sanitari

Drets d’informació i autonomia a l’àmbit sanitari

Anàlisi dels drets d’informació i autonomia a l’àmbit sanitari.…

El marc legal de les ajudes públiques als bancs

El marc legal de les ajudes públiques als bancs

Anàlisi del marc legal de les ajudes públiques als bancs, enfocat des de la regulació de la Unió Europea a la d'Espanya. …

Preferents: un camí sense sortida

Preferents: un camí sense sortida

Anàlisi jurídic de les preferents; Causes de nul·litat per rescindir el contracte.…

L’emprenedoria a anàlisi; el nou Reial Decret-Llei 19/2012

L’emprenedoria a anàlisi; el nou Reial Decret-Llei 19/2012

La negativa situació de l’emprenedoria a l’Estat espanyol podria començar a acabar amb el Reial Decret-Llei 19/2012.…

El dret a la pròpia imatge: cas Facebook

El dret a la pròpia imatge: cas Facebook

La possible vulneració del dret a la pròpia imatge en la xarxa social Facebook, a anàlisi.…